Upozorňujeme občany, že podle výsledků rozboru pitné vody došlo ke snížení kvality pitné vody v obecním vodovodu Luká a Ješov. Do doby doručení nového výsledku rozboru vody je voda z obecního vodovodu v Luké a Ješově pitná pouze po převaření!