Upozorňujeme občany, že z důvodu dlouhodobého sucha je s okamžitou platností až do odvolání přísně zakázáno napouštění bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou z obecního vodovodu.