ČEZ Distribuce oznamuje, že nebude prováděn zápis stavu elektroměrů.

Stavy elektroměru můžete nahlásit na www stránkách čez distribuce – samoodečet  –  https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/anonymous/samoodecet#/autorizace

nebo zavolat či napsat sms zprávu

  • Javoříčko, Střemeníčko, Veselíčko, Březina     tel.: 725 658 089
  • Luká, Ješov                                                              tel.: 725 658 092