Zastupitelstvo obce tvoří 9 členů.

Seznam členů zastupitelstva

Jan Burian

Jakub Kovář

Miroslav Kovář

František Lakomý

Bc. Jiří Navara

František Pluháček

Filip Sasák

Ing. Daniel Spáčil, PhD.

Zapletalová Lenka

Předsedové výborů

Předseda finančního výboru: František Pluháček
Předseda kontrolního výboru: Jakub Kovář

Závěry z jednání najdete v usneseních zastupitelstva.