Základní škola Luká

Adresa: Luká č. 4
Telefon: 585 345 246

Webové stránky ZŠ Luká

Školní jídelna Luká

Adresa Luká č. 4
Telefon: 585 345 261

Mateřská škola

Adresa: Luká č. 4
Telefon: 585 345 221

Mateřská škola Luká je škola s dlouholetou historií. Již 1. října 1960 zde byla otevřena první MŠ. V roce 1981 byla postavena nová budova MŠ a provoz byl zahájen 3.3.1981. Současně v té době byla zrušena MŠ v Javoříčku a tím došlo ke sloučení obou MŠ. Mateřská škola byla dvoutřídní, avšak ve školním roce 1992/93 došlo k výraznému poklesu dětí. Z důvodu nízké docházky /zapsáno bylo pouze 10 dětí/ zůstává v MŠ pouze jedna učitelka a provoz byl jen polodenní.

V roce 2001 byla MŠ přestěhována do budovy ZŠ Luká, do prostor bývalé školní družiny.

Současná MŠ je umístěna v pěkném a útulném prostředí budovy ZŠ. Je vybavena novým vyhovujícím nábytkem, novými stolky i židličkami. Nábytek odpovídá normám pro MŠ  a zhotovil ho pan Josef Růžička, stolář z Luké. Průběžně podle potřeby doplňujeme hračky pro děti. Mateřská škola je vybavena vhodnými pomůckami pro výuku dětí, velký důraz klademe na knihy a četbu pohádek, prohlížení encyklopedií atd.

Kapacita MŠ je 38 dětí. Stravování zabezpečuje školní kuchyně v ZŠ, děti se stravují ve školní jídelně. Na pozemku za školou je školní zahrada se zahradním domečkem a pískovištěm.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Veškeré snažení všech našich zaměstnanců je, aby zde děti byly maximálně spokojené a šťastné.